top of page
חבר עמותה – מוזל

המינוי מתאים לחברי עמותה בעלי תעודת חוגר, נכים ותלמידים בלבד.

המחיר כולל מינוי ליציע העליון לעונת המשחקים 2022/2023 וחברות בעמותה.

חבר עמותה – מוזל

600.00 ₪מחיר
bottom of page