top of page
ראש עיר משפחה

חבר עמותה זוגי הכולל הורה וילד/ילדה.

חברות בעמותה מקנה זכות לבחור ולהיבחר להנהלת המועדון, השתתפות באסיפת עמותה וזכות הצבעה בנושאים עליהם מכריעה העמותה. מינוי כניסה למשחקי הבית ליציע פרקט ע״ש שלום וניר פרימור.

״ראש עיר״ על שם שחקן העבר בשנות ה-70 סטיב קפלן.

ראש עיר משפחה

3,000.00 ₪מחיר
bottom of page